Unikt lärospel mot grooming för barn 8-10 år

Hur talar vi med barn om deras vardag på nätet? Hur gör vi barn uppmärksamma på grooming – att det finns vuxna som tar kontakt med barn för att längre fram begå sexuella övergrepp? Läroplanen understryker skolans ansvar att ge eleverna redskap för att navigera säkrare online. Genom att barnen spelar Parkgömmet öppnar pedagogen för trygga samtal om grooming, självkänsla, gränssättning och rättigheter.

”Spelet var såå roligt och jag lärde mig mycket!”

 

 

Om Parkgömmet

Om forskningen

Om spelet i skolan