Startsida

Unikt lärospel mot grooming för barn 8-10 år

Hur lär vi barn bli riskmedvetna om grooming på nätet? – Att det finns vuxna som tar kontakt med barn för att längre fram begå sexuella övergrepp? NÄR BARNEN SPELAR PARKGÖMMET KAN VUXNA ÖPPNA UPP FÖR TRYGGA SAMTAL OM GROOMING, SJÄLVKÄNSLA, GRÄNSSÄTTNING OCH RÄTTIGHETER

”Spelet var såå roligt och jag lärde mig mycket!”

Max 8 år

PARKGÖMMET underlättar polisens brottsförebyggande arbete”

Lena Larsson

Kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen.

Om Parkgömmet

Om forskningen

Om spelet i skolan

Parkgömmet är ett digitalt verktyg, en kombination av ett klassiskt brädspel och ett mobilspel, som är både roligt och enkelt att att använda. Spelomgången följs upp av ett samtal med en pedagog som utgår från barnens upplevelser av spelet och deras egna erfarenheter från nätet. I metodmaterialet finns samtalskort, förslag på frågeställningar och mer information om grooming. Parkgömmet är initierat av Kulturstiftelsen Change Attitude och utvecklat i samarbete med Högskolan i Skövde.

changeattitude.org
orgnr. 8024266358