Ladda ner

Spela

För att spela Parkgömmet behöver du en spelplan, ledtrådskort, tärning och 4 spelpjäser. Glöm inte att ladda ner appen Parkgömmet på Appstore eller Google Play till din surfplatta (Apple iPad’s med iOS 9.0 och senare samt Android plattor med 5.1 och senare).

Samtala

I Metodmaterialet finns information om det efterföljande samtalet och förslag på samtalsövningar och samtalskort. Där finner du också spelinstruktioner, information om grooming, vad du ska göra vid oro m.m.

Ladda ner metodmaterialet

Ladda ner samtalskorten

Mer Information

Allmänna Barnhuset. Mer kunskap om sexuella övergrepp finns på www.dagsattprataom.se

Attention. En intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer,
anhöriga och yrkesverksamma, www.attention.se

Barnafrid. Nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn, Linköpings
universitet, www.barnafrid.se

BRIS. Bris tar emot samtal, mejl och har en chatt för barn och unga. De har också en telefon
för vuxna som har frågor eller vill prata med någon om oro för ett barn, www.bris.se

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Fakta om brott mot unga finns på www.bra.se

Brottsoffermyndigheten. Ger information om hur det kan vara att bli utsatt för brott,
information om var det finns hjälp och hur en rättegång går till, www.jagvillveta.se

ECPAT Sverige. ECPAT Sverige arbetar mot sexuell exploatering av barn, www.ecpat.se
Det finns även en anmälningsfunktion ECPAT Hotline, www.ecpathotline.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Inte ditt fel är en vägledning
för dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella
övergrepp eller unga som blivit sexuellt exploaterade, www.mucf.se

Polisen. På www.polisen.se finns information om grooming.

Rädda Barnen. På www.raddabarnen.se finns bland annat handböckerna Stopp min kropp och #nätsmart om övergrepp på nätet.

SKL. På www.skl.se kan du läsa om digitaliseringen av skolan.

Skolverket. För dig i skolan, vad gör du om du misstänker att ett barn far illa?
www.skolverket.se

Socialtjänsten. På www.kollpasoc.se finns information och kontaktuppgifter till socialtjänsten i hela landet.

Statens medieråd. På www.statensmedierad.se finns information om barns medievanor. Se t. ex senaste rapporten Ungas & Medier. För vuxna som vill lära sig mer om barns digitala
vardag finns Digitala medier på föräldriska.

World Childhood Foundation. Arbetar med att förebygga sexuella övergrepp på barn,
www.childhood.se