Kontakt

Kontakta oss på mail:
info@changeattitude.org

Change Attitude

Change Attitude är en religiöst och politiskt obunden ideell stiftelse vars arbete grundar sig i FN:s konvention om barnets rättigheter.
Change Attitude verkar globalt och använder kulturella uttryck för att visualisera och mobilisera till handling mot sexualiserat våld mot barn.

Förändring tar tid, men inte en evighet.

Varje dag, varje minut, varje sekund runt om i världen utsätts miljoner barn för sexualiserat våld och tortyr.

Minnena av de utsatta barn som jag under många år mött i mitt arbete som fotograf runt om i världen lämnar mig aldrig. Därför ser jag det som min plikt och skyldighet att, så länge jag lever, vara med i kampen om att skapa en värld där sexualiserat våld och tortyr mot barn för alltid har upphört.

Internet och utvecklingen av teknik har introducerat nya hot när det kommer till sexualiserat våld mot barn. Omfattningen av brottsligheten är enorm och förändras hela tiden i takt med teknikens utveckling.

År 2013, presenterade jag för första gången min och stiftelsen Change Atti- tudes idé om ett lärospel om grooming för en forskargrupp på Högskolan i Skövde. Kort därefter inledde vi ett samarbete med högskolan som påbörja- de sin forskning om grooming på nätet utifrån autentiska chattloggar.

Idag är Parkgömmet färdigutvecklat till ett lärospel av med målsättningen att öka barns riskmedvetenheten om grooming och minska risken för att barn utsätts för sexualiserat våld på eller utanför nätet.

Jag vill tacka mina barnbarn Ida, Max och Lovalee, som gett mig viktig kunskap om spel och barns vardag på nätet. Min önskan är att Parkgömmet ska ge barn kunskap, om deras rättigheter och som stärker dem till trygga användare av nätet.

Ulla Lemberg

Grundare och konstnärlig ledare Stiftelsen Change Attitude